Autodata - Feil ved sending av EHF fakturaer

24 mars 2022

Vår sending av EHF fakturaer pr. 23.03.22 har feilet. I den forbindelse har det blitt sendt ut melding til våre kunder som avsendere av EHF faktura om at utsendelse har gått feil.

Vi sender ut alle fakturaer på nytt og dere trenger ikke å foreta dere noe. Vi vil oppdatere i denne saken når alle fakturaer er sendt ut.

Alle fakturaer ble sendt ut 24.03.22