Autodata - Til våre brukere som ikke bruker adRegnskap

9 november 2020

Programmene i Autodata’s gamle regnskaps system (bokf, fakr, resp, reko) vil fra 1.12 utgå, og vil ikke kunne brukes.

Dette fordi vi nå har gått over til Nye Adregnskap. Samtidig jobber vi med å skifte plattform fra IBM mainframe til en windows/linux. Dette gjør at vi fjerner alle gamle program som ikke skal over. Derfor er det veldig viktig at dere som ikke bruker Adregnskap følger opp dette.

Til de av våre kunder som kjører på eksterne systemer, og fortsatt bokfører innbetalinger, ta kontakt med support, og dere vil få tilsendt 2 forskjellige beskrivelser:

  • Sende fil med åpne poster fra deres eksterne system, som en gang i døgnet vil bli oppdatert i programmet REFA.
  • Sende en fil med kun utestående saldo pr kunde.

Send en mail til support.autodata@vitecsoftware.com eller kontakt oss på telefon 23 17 20 30