Autodata - Systemvedlikehold 2017

17 september 2017

Følgende søndager i 2017 vil vi ha vedlikehold av vårt datasystem. Systemet vil bli stengt i utgangspunktet hele dagen, men blir satt opp igjen så fort vi er ferdig.

  • Søndag 19. februar
  • Søndag 26. mars (ca. 1 time)
  • Søndag 16. juli
  • Søndag 8. oktober
  • Søndag 29. oktober (ca. 1 time)
  • Søndag 5. november
  • Søndag 10. desember