Autodata - Vedlikehold PKK-verkstedregisteret

8 januar 2018

Vedlikehold/driftsstans hos SVV:

 

Pga. vedlikehold vil det kunne bli noe ustabilitet i innsending av PKK på følgende datoer:

Tirsdag 30.01  kl. 12.00 - 15.30   

Pga. oppdateringer vil systemet være ute av drift på følgende datoer:   

Søndag 04.02  kl. 08:00 – 14:00

   

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte SVV på tlf: 993 21 500