Autodata - Dato for konvertering

7 juni 2022

Vitec har helt siden oppkjøpet av Autodata i 2014 ønsket å sikre videre drift og utvikling av systemet, og har samtidig vært veldig klare på at dette skal skje kontrollert og sikkert. Det har derfor siden 2018 pågått et prosjekt for å flytte systemet over på en plattform der vi lettere finner ny kompetanse, med muligheter for å utvikle flere og bedre tjenester raskere, med moderne og intuitive webbaserte brukergrensesnitt og ikke minst møte de sikkerhetsmessige utfordringene vi står ovenfor i dagens verden. Vår ambisjon er at vi skal være til å stole på – i dag og i morgen. Vi holder vårt løfte ved å flytte Autodata over i en verden tilpasset dagens generasjon utviklere og brukere. I første omgang er det begrenset med funksjonelle endringer, men grunnlaget for fremtiden er lagt.

Vi planlegger produksjonssetting mandag 19. september. For å være best mulig rustet til overgangen er det en rekke punkter som vil skje i forkant.

  • Passordene som blir benyttet pr. i dag anses ikke som sikre nok i henholdt til nye retningslinjer. Derfor må alle endre til nytt passord i forkant.
  • Det vil bli satt opp felles Teams-møter for våre kunder slik at alle vil få en presentasjon av det nye systemet og informasjon om de viktigste endringene.
  • Etter presentasjonene vil dere få tilgang til en testversjon av det nye systemet. Dette for at dere skal kunne gjøre dere kjent med nye menyer og funksjons-taster etc. Ikke noe av det som gjøres her vil påvirke driften da alt blir slettet.

Hva må brukerne gjøre i forkant:

Fullbrukere:
Endring av passord: I flere av våre programmer vil vi lage et åpningsbilde hvor vi ber om at dere registrerer e-postadresse. Når e-post er registrert vil ikke dette bilde fremkomme igjen.

Ca. 2 uker før konvertering vil vi sende ut en e-post med forklaring til hvordan dere endrer passordet.

Krav til nytt passord er at det må inneholde minst 16 karakterer. Det er ikke krav om store bokstaver, tall, spesialtegn etc. da det er passordets lengde som er den viktigste faktoren.

Tips til nytt passord: Lag en liten setning som er lett for deg å huske.

NB: Passordet dere har pr. i dag vil fungere helt frem til produksjon setting av det nye systemet.

adKasse: Vi vil sende ut ny versjon av adKasse hvor det er mulighet for å legge inn ny database. Det er viktig at alle gjør dette i forkant slik at det er riktige priser ved offline kasse den helgen vi flytter systemet.

Spørrekunder/verkstedkunder:
Også spørrekundene vil måtte få nye passord. Men dette gjøres på en annen måte. Vi vil legge på en prefiks slik at passordene blir 16 karakterer lange. Vi vil samarbeide med eksterne systemer slik at det blir en sømløs overgang. Vi håper på denne måten at de som logger seg inn ikke vil merke at vi har endret passordene.
Spørrekunder logger seg på samme sted(er) som i dag også etter 19. september.

Nye spørrekunder vil i fremtiden få passord på 16 karakterer.

For de fleste nettbutikker og tilstøtende systemer vil det ikke skje noen endring i første omgang. Vi vil kontakte de av våre kunder som blir berørt av endringer.

Veien videre:

Det vil komme oppdatert informasjon fra oss straks etter ferien, med ytterligere informasjon om hva som må gjøres av den enkelte samt innkalling til presentasjon/opplæring.

Har du spørsmål kan disse rettes til Camilla Larsen, camilla.larsen@vitecsoftware.com, tlf. 906 04 402 eller Erling Brækkan, erling.braekkan@vitecsoftware.com, tlf. 908 28 214

Vitec-Autosystemer-Logo-Box-Red.jpg