Julehilsen fra Vitec Autodata

22 desember 2021

2021 ble året da det lysnet igjen. Korona-restriksjonene ble omsider lettet på, og vi fant veien tilbake til kontoret før vi igjen ble sendt på hjemmekontor to uker før jul. Uavhengig av omstendighetene har vi jobbet videre med den tekniske fornyelse av Autodata ERP. Arbeidet har tatt lenger tid enn vi forutså og har bydd på overraskelser og tekniske finurligheter som er ryddet av veien, en etter en, av et dedikert team. Antallet gjenstående saker i prosjektet minker, og sakene i seg selv blir mindre og mindre. Gjennom nitidig testing og flere forbedringer nærmer vi oss nå en løsning som er klar for testing i full skala. Vi skal sikre at alle moduler fungerer sammen, og ikke minst at systemet tåler belastningen fra tusenvis av brukere og millioner av spørringer hver eneste dag. Samtidig har vi økt sikkerheten i løsningen og oppgradert deler av den tekniske infrastrukturen. Vi har også sluppet noen oppgraderinger på så vel kassen som printløsningen vår gjennom året.

Hvorfor gjør vi et prosjekt som dette?

Autodata er et velprøvd og tilpasset system for bransjen som vi mener har sin berettigelse også i fremtiden som handelsplattformen for bildeler i Norge. Men fremtiden stiller andre krav enn det Autodata for mer enn 40 år siden ble designet for, og vi må ha en teknologisk plattform som vi kan fortsette å rekruttere nye utviklere til. Vil skal være her både i dag og i morgen! Dette er bakgrunnen for prosjektet og vårt løfte til våre kunder. Nå ser vi endelig slutten på prosjektet, og nyhetene kommer til å bli flere til neste år. I første omgang et forenklet brukergrensesnitt på web for alle brukere, og noen forbedringer av ytelse på de tunge jobbene som vil gi økt åpningstid etter hvert. Autodata er ikke perfekt, men på lengre sikt vil vi kunne levere nye funksjoner og forbedringer av Autodata hyppigere. Det er vanskelig å si helt konkret når dette skjer, men vi styrer nå mot en lansering av første versjon våren 2022. I forkant av dette vil vi gjennomføre nødvendige informasjonsmøter og opplæring.

Nå gjelder det for oss, som for alle andre, å holde oss friske, hvile ut noen dager i julen, for så å gå på igjen med full kraft på nyåret. Vi i Vitec vil takke for den tålmodigheten dere kunder har vist oss de siste årene, og vi ser frem til å kunne gjengjelde dette med et enda bedre, sikrere og mer brukervennlig system til neste år.

 

God jul og godt nytt år!

 

GodJul.jpeg