Autodata - oppdatering adRegnskap

3 mars 2021

Adregnskap versjonen er oppdatert, og her er de viktigste endringene:

Moms: 

  • Ny momskode 886  som forenkler registrering av omvendt avgiftsplikt ved kjøp av tjenester fra utlandet.
    Når momskode 886 benyttes på hovedbokskonto for kjøp av tjenester, genererer systemet automatisk grunnlagsposteringene ved bunkeoppdatering. Det vil si at programmet henter grunnlagskontoene fra firma styreopplysninger/MVA, plusser på utgående moms og lager posteringer debet/kredit på grunnlagskontoene med momskode 86.
  • Ny kontrollkode 70
    I Autodata har det vært tillatt å blande inngående og utgående momsposteringer på samme konto og flere har uttrykt et ønske om å beholde denne muligheten. Vi har derfor innført kontrollkode 70 som tillater blanding av inngående og utgående. Skattemelding MVA vil uansett bli riktig.

         Dokumentasjon, adRegnskap er oppdatert. Endringer er markert med gult.

 

Lukke periode:

  • Nå kan en lukke periode i nytt år selv om gammelt år ikke er avsluttet. Se beskrivelse i eget vedlegg. Fordelen ved å lukke periode i nytt år er å sikre at det ikke kommer inn flere poster i disse periodene. Periode 13 i gammelt år vil fortsatt være åpen for føring av årsoppgjørsdisposisjoner.

         Ny dokumentasjon opprettet under Avslutninger

 

Inngående EHF faktura:

  • Adregnskap har en egen modul for behandling av inngående faktura. Noen Autodata kunder har tatt modulen i bruk. EHF fakturaene leses inn, sendes til godkjenning, godkjennes av attestant og bok-føres.

      Nytt:
      Når EHF fakturaen inneholder link i stedet for visningskopi, hentes visningskopien via linken.
      Attestanter må ikke ha tilgang til Adregnskap, men kan godkjenne via web
      (mobiltelefon, nettbrett eller PC)