Autodata - Status og viktig informasjon

14 oktober 2021

Onsdag 13. oktober sendte vi ut nyhetsbrev med følgende informasjon.

Vitec Autodata arbeider fortsatt med fornyelse og forbedring av den tekniske plattformen.

Som tidligere informert, gjør vi dette for å kunne imøtekomme våre kunders krav til videre utvikling av Autodata ERP på en mer hensiktsmessig og effektiv måte i fremtiden. Prosjektet er forsinket. Det er ingen dramatikk i dette, men vi skal luke ut det vi kan av feilkilder for å sikre topp funksjonalitet på den nye plattformen. For å sikre at overgangen fra dagens til neste generasjons plattform går uten problemer pågår det derfor intens testing, og vi regner med å gjennomføre stabilitets- og stresstesting av systemet i nær fremtid. «Go live» vil skje på nyåret. Vi kommer tilbake med en plan for informasjonsmøter og eksakt dato senere.

For å gi prosjektets medarbeidere størst mulig anledning til å fokusere, og minimere risiko i sluttfasen, vil vi ha svært høye krav før vi gjør endringer i dagens system. Det betyr hard prioritering som kan oppleves negativt sett fra kundens ståsted, men som vil sikre en raskere gjennomføring av fornyelsen. For henvendelser til kundeservice og support, ber vi om at supportsystemet benyttes. E-post sendes til support.autodata@vitecsoftware.com fremfor til personer. Dette gir oss mulighet til å fordele oppgaver på en god måte internt hos oss. Stein Sandvold vil i noen uker fremover ikke utføre førstelinje support, men konsentrere seg om sentrale oppgaver i fornyingsprosjektet. Camilla Larsen vil overta Steins oppgaver inntil vi igjen kan frigjøre ham til andre oppgaver.

Til slutt vil vi beklage at det i en periode har oppstått tekniske feil som har berørt flere av våre kunder. Disse feilene har ikke sammenheng med fornyingsprosjektet, men skyldes uheldige omstendigheter som har falt sammen i tid. Vi gjør alltid det vi kan for å unngå feil, utbedre disse når de skjer og lære av dem i ettertid. Så også denne gangen. En positiv bieffekt av prosjektet er at vi vil ha en annen robusthet i fremtiden.

For spørsmål kan daglig leder Erling Brækkan kontaktes på mail eller telefon 908 28 214.

Vitec_299088840.jpg

Ønsker du å motta nyhetsbrev? Registrer deg her.

Nyhetsbrev Autodata

Nyhetsbrev Autodata