Folketrygdens grunnbeløp for 2020 er fastsatt

3 september 2020

2.9.2020 ble de nye satsene for Folketrygdens grunnbeløp 2020 offentliggjort. Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020.
Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 blir 100 853 kroner.

Hvordan endre dette i infoeasy?
For de som har behov for å endre dette manuelt i infoeasy, før ny versjon med nye satser blir tilgjengelig, kan endre dette under Styreopplysningene og fanen Satser.

Det er feltet for Folketrygdens grunnbeløp som er mest aktuell for dere å endre, dette feltet benyttes til avsetning av Feriepenger, og for de av dere som har ansatte som nærmer seg 6G kan det være lurt å endre dette feltet. Konsekvensen av ikke endre dette, er at avsetningen av feriepenger kan bli for lav.

Oppdaterte satser vil være med i neste versjon av infoeasy, senest i årsavslutningsversjonen, og da vil de være på plass før man skal årsavslutte og beregning av feriepenger pr ansatt blir utført.

NB! Det viser seg at feltet for gjennomsnittlig grunnbeløp ikke takler mer enn 5-siffer, så dette feltet får dere ikke oppdatert i dagens versjon. Dette er et felt som bare blir benyttet i beregningen av avsetningen av premien på AFP, og det er et fåtall av dere som benytter denne ordningen. For de av dere som blir berørt av dette, ta kontakt med support@infoeasy.no så hjelper vi dere med et script.

 

Grunnbeløp.png