31 mai 2021

Folketrygdens grunnbeløp for 2021 er fastsatt

20.05.2021 ble de nye satsene for Folketrygdens grunnbeløp 2021 offentliggjort. Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 101.351 kroner til 106.399 kroner med virkning fra 1. mai 2021.
Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2021 blir 104.716 kroner.

Hvordan endre dette i infoeasy?

For de som har behov for å endre dette manuelt i infoeasy, før ny versjon med nye satser blir tilgjengelig, kan endre dette under Styreopplysningene og fanen Satser.

Det er feltet for Folketrygdens grunnbeløp som er mest aktuell for dere å endre, dette feltet benyttes til avsetning av Feriepenger, og for de av dere som har ansatte som nærmer seg 6G kan det være lurt å endre dette feltet. Konsekvensen av ikke å endre dette, er at avsetningen av feriepenger kan bli for lav.

Oppdaterte satser vil være med i neste versjon av infoeasy, senest i årsavslutningsversjonen, og da vil de være på plass før man skal årsavslutte og beregning av feriepenger pr ansatt blir utført.

 

Grunnbeløp.png