Folketrygdens grunnbeløp for 2022 er fastsatt

13 juni 2022

Det er feltet for Folketrygdens grunnbeløp som er mest aktuell for dere å endre, dette feltet benyttes til avsetning av Feriepenger, og for de av dere som har ansatte som nærmer seg 6G kan det være lurt å endre dette feltet. Konsekvensen av ikke å endre dette, er at avsetningen av feriepenger kan bli for lav.

Oppdaterte satser vil være med i neste versjon av infoeasy, senest i årsavslutningsversjonen, og da vil de være på plass før man skal årsavslutte og beregning av feriepenger pr ansatt blir utført.