Infoeasy - Fra 2020-Arb.forhold må være knyttet til virksomhet

1 oktober 2019

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet når man sender a-melding med arbeidsforhold.

I vedlagte dokument viser vi dere hvordan dere kan tilrettelegge for dette i infoeasy lønn. Dere kan tilrettelegge for dette allerede nå og være klare for dette
før det trer i kraft januar 2020. Ta kontakt med infoeasy support dersom dere trenger bistand, support@infoeasy.no

Hvordan ta i bruk organisasjonsnummer for virksomhet.pdf