Infoeasy - Ny versjon av Lønn og Altinn Monitor

18 desember 2020

Inne på nedlastingssiden vår finner dere nå:

  1. Årsavslutningsversjon Infoeasy Lønn 2020.zip med "Setup" for innkopiering
  2. Releaseskriv: "Releaseskriv  lønn 2020 - Årsavslutning.pdf"
  3. Altinn Monitor versjon 2.6.2.0 i egen ZIP.

 

Husk også å installere AltinnMonitor versjon 2.6.2.0 , denne kreves pga ny informasjon til A-Meldingen. Releaseskrivet for lønnsversjonen følger med i installasjonspakken for Årsavslutningsversjon Infoeasy Lønn 2020, men det finnes også under egen link på nedlastingssiden vår for de som ikke trenger å laste ned lønnsversjonen. Vennligst les Releaseskriv infoeasy Lønn 2020 - Årsavslutning.pdf, og følg instruksjonene.

Kort info om lønnsversjon:

  • Inneholder nye skattetabeller for 2021.
  • Inneholder også nye kodelister i lønn mht. satser, siste kodeverk, arter etc.
  • Nye og påkrevede felter til A-Meldingen fra 2021
  • Muligheter for bruttoinnrapportering av feriepenger
  • Mulighet for ingen begrensing for beregning av feriepenger mot 6G for de over 60 år
  • Ny detaljert posteringsliste til regnskap
  • Mulighet for egen mailprofil for lønnsslipp på e-post

Logg inn Infoeasy

Skriv inn ditt brukernavn og passord for tilgang til Infoeasy nedlastninger.