Konvertering Autodata - Litt forsinket

17 september 2021

I nyhetsbrevet som vi sendte ut før sommeren informerte vi om at vi planla konvertering av våre systemer i oktober. Dette er nå utsatt. 

Pr. i dag har vi ingen ny dato men jobber fortløpende med å kvalitetssikre og teste. Det er hele tiden sagt fra ledelsen i Vitec at ingen konvertering skjer før vi er helt trygge på at alt er klart i de nye systemene.

Vi vil informere så fort vi har en ny dato for konvertering. Alle kunder vil bli direkte kontaktet god tid i forkant.

Autodata Online.PNG