Redusert merverdiavgift og arbeidsgiveravgift

19 mars 2020

Redusert merverdiavgift og arbeidsgiveravgift - Krisepakker i forbindelse med Koronautbruddet

Stortinget kommer fortløpende med nye krisepakker, og disse må vi alle forholde oss til.

Vi har fått noen spørsmål om hva man må gjøre i Infoeasy / AdRegnskap i forbindelse med redusert merverdiavgift fra 12% til 8 % og redusering av arbeidsgiveravgiften i 2 måneder.

Redusert merverdiavgift (oppdatert 25.03.2020):

Det opprinnelige forslaget med tilbakevirkende kraft fra 1. januar er trukket tilbake. Redusert merverdiavgift fra 12 til 8 prosent vil tre i kraft fra 1. april og gjelder til og med 31. oktober 2020.

Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

NB! Stortinget var ikke helt fornøyd med at reduksjonen av mva-sats fra 12% til 8% kun skulle gjelde fra 1. april, så de har bedt regjeringen om å se på dette. Dette betyr at det kan komme ytterligere regler som sier noe om en evt. tilbakevirkende kraft, men foreløpig så er altså reduksjonen i sats vedtatt med virkning fra 1. april til 31. oktober 2020.

Vi vil vi komme tilbake med mer informasjon om hvordan dette skal håndteres og gjennomføres i praksis.

Redusert arbeidsgiveravgift (oppdatert 20.03.2020):

Når det gjelder lønn og redusert arbeidsgiveravgift (- 4 %) for mars og april, har vi fått informasjon, og vi referer hva Skatteetaten har kommet med av praktisk informasjon for hvordan dette skal håndteres:

Fredag 20. mars - Arbeidsgiveravgiften reduseres, men satsen skal IKKE endres i lønnssystemet

Arbeidsgivere skal IKKE gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i A-meldingen. Man skal fortsatt rapportere etter vanlige satser. De som allerede har sendt A-melding for mars trenger ikke gjøre noe. Skatteetaten vil komme med mer informasjon om hvordan denne reduksjonen av arbeidsgiveravgiften skal løses i praksis.

NB! Fristen for innlevering av a-melding og mva-melding er ikke utsatt. Utsettelsene gjelder kun betalingen.

NB! Vi anbefaler at arbeidsgivere avsetter for arbeidsgiveravgiftsreduksjonen i regnskapet på en egen konto. På denne måten blir det lettere å avstemme.

Innrapportering av permitteringer av arbeidsforhold (oppdatert 25.3.2020):

Se vedlegg for hvordan innrapportering av permitteringer gjennomføres i lønnsprogrammet. Vi har fått tilbakemelding om at det ikke er nødvendig å sende inn permitteringsinformasjon fortløpende, men kan sendes sammen med lønnskjøringen. Men fordi informasjonen og ønske fra myndighetene endrer seg så raskt, har vi laget et skriv for hvordan dere kan sende inn alle eller noen arbeidsforhold for perioden uten at det foreligger en lønnskjøringen
Permittering av arbeidsforhold.pdf

Ta gjerne kontakt med support, support@infoeasy.no dersom dere har spørsmål rundt dette, så bistår vi så godt vi kan.  Dere som kjører adRegnskap henvender dere til support@autodata.no

Vi kommer med mer informasjon så snart vi har fått mer utfyllende informasjon fra myndighetene om hvordan dere skal i henyn ta disse endringene i praksis.

Utsettelse av frister

Dette er listen over tiltak som ble presentert fredag 20.03.2020:

  • Fristen for innbetaling av 1. termin merverdiavgift utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

  • Fristen for innbetaling av 2. termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten

  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.