Ny mva-melding fra 2022

29 november 2021

Den nye mva-meldingen skal tas i bruk fra 1. januar 2022, dvs. fra og med første avgiftstermin 2022. Merk at mva-meldinger som gjelder for terminer til og med 31. desember 2021, leveres på gammelt format.

Rapportering i ny mva-melding skjer på bakgrunn av SAF-T mva-kodene. Mva-kodene i Infoeasy/adRegnskap er identiske med SAF-T mva-kodene. Det gjelder også spesielle mva-koder som f. eks 201, 211 og 213 som er mappet til SAF-T mva-koder.

Hva blir nytt for deg som kunde?
I Infoeasy/adRegnskap blir det laget en ny funksjon, og den nye funksjonen vil inneholde en rapport sortert på mva-koder. Den avgiftspliktige skal kun rapportere på de linjene som er aktuelle for virksomheten. For de som har tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak skal dette spesifiseres med egne summer. Det kan også være krav om merknader i enkelte tilfeller.

Den nye oppgaven kan leveres direkte fra Infoeasy/adRegnskap, og du identifiseres som innsender via ID-porten. Det vil også mottas tilbakemeldinger fra Altinn i Infoeasy/adRegnskap.

Status så langt
Innsending samt mottak av returdata via ID-porten er testet i Skatteetatens testmiljø. Vi jobber nå med funksjonen i Infoeasy/adRegnskap. 

Hva må du som kunde forberede?
Overføring av ny oppgave forutsetter versjon 2.20 av Infoeasy/adRegnskap. Den beregnes å være klar i februar 2022.

I noen tilfeller kreves det ytterligere detaljer som skal spesifiseres på egne linjer i mva-meldingen. Det bør derfor benyttes egne kontoer for tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Disse må merkes med ny egenskap i kontoplanen når man får oppgradert til ny versjon.

Det vil fortsatt være mulig å levere mva-meldingen manuelt ved å logge seg på skattemyndighetens portal og fylle ut mva-meldingen der.

 Webinar
På nyåret vil vi sette opp et webinar med informasjon og gjennomgang av funksjonen i Infoeasy/adRegnskap. Vi vil informere om dato så fort vi er klare.
Se våre kurssider 

Vitec Autosystemer

Vitec-Autosystemer-Logo-Box-Red.jpg