Oppheving av redusert merverdiavgift for lav sats f.o.m. 1. oktober 2021

24 september 2021

Oppheving av redusert merverdiavgift for lav sats f.o.m. 1. oktober 2021

Satsen gjelder omsetning av tjenester innen persontransport, transport av kjøretøy på ferge, overnattingstjenester, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Stortinget vedtok midlertidig å sette ned den lave mva-satsen til 6%. Endringen var en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Den lave satsen vil igjen være 12% fra 1. oktober 2021.

Her gir vi dere her en forklaring på hva dere må gjøre i infoeasy.