Business_outdoors (13).jpg

Infoeasy ERP for verksted og transport

Infoeasy tilbyr en komplett ERP løsning for alle typer verksted og transportselskaper som gir full kontroll på kjøretøy, maskiner, kundeforhold, historikk og lønnsomhet i din bedrift. Systemløsningen er utviklet i tett dialog med våre brukere, og kan benyttes av alle typer verksted, men er spesielt tilpasset bilverksteder, bilforhandlere, samt verksteder for buss og tyngre kjøretøy uavhengig av antall ansatte. Løsningen har integrasjoner mot samarbeidende fagsystemer for å ta inn blant annet tekniske data, kilometerkostnad, tankedata, servicehistorikk og årlige avskrivninger. Flere av våre kunder har etablert seg utenfor Norges grenser og systemet kan leveres med språkpakke for nordiske land.

Infoeasy Verksted                                             Infoeasy Transport

Infoeasy kan driftes som Skytjeneste gjennom vår samarbeidspartner.  

Nedenfor kan du lese mer om hovedmodulene i Infoeasy.

Ønsker du produktinfo?

Ordre, Lager, Faktura og Innkjøp (OLFI)

 • Ordrebehandlingen omfatter ordreregistrering, priser, lagerbevegelser, utskrift av ordredokumenter (pakkseddel, plukkliste, osv.), ferdigmelding av ordrer samt fakturering og overføring til regnskap
 • Bruttofortjenestekontroll viser hele tiden ordrens lønnsomhet, og kredittkontroll kan legges inn på hver kunde
 • Import av prislister fra leverandører
 • Rabattmatrise for beregning av rabatter/priser på kunder og varer
 • Støtte for erstatning- og/eller alternative artikler. Det er også mulig med størrelseshåndtering på hovedartikkel
 • Kasse har støtte for tilkobling av kasseskuff, kundedisplay, kvitteringsskriver, strekkodeleser (håndskanner), berøringsfølsom skjerm og NETS betalingsterminal med COM port

Booking / Ressursplanlegger

 • Infoeasy Booking støtter arbeidsprosessene fra bestilling mottas til oppdraget er fakturert
 • Gir et oversiktlig bilde av ledige ressurser for kundemottakeren
 • Bestillingen legges inn i bookingkalenderen, eller den kan opprettes direkte i tilbuds- eller verkstedsorden
 • Her kan det beskrives hvilke type arbeid eller service kunden ønsker i fritekst, eller det kan legges inn konkrete varer eller time/pakkejobber på ordren. Normalt fordeles jobben til mekaniker, som ofte er definert opp som ressurs i kalenderen
 • Kunde- og kjøretøysinformasjon hentes enkelt via oppslag mot telefonkatalogen, og vognkortdata via Inputdata / EuroMek integrasjon

Regnskap

 • Alle moduler, kartotek og funksjoner er samlet i ett meny system
 • I reskontroen opereres det med post mot post funksjonalitet
 • Svært gode søke- og rapporteringsmuligheter
 • Inn- og utbetalinger oppdateres automatisk via fil-utvekslinger fra bank
 • Dynamisk purrerutine
 • Inngående og utgående EHF faktura
 • Import av bilag fra Excel (diverse bilag)

Prosjektregnskap

 • Gir deg full kontroll på økonomi og ressursbruk i prosjektene
 • Prosjektene kan deles inn i hovedprosjekter, underprosjekter og delprosjekter
 • Effektivt brukergrensesnitt og meget gode rapporteringsmuligheter med drilldown funksjonalitet på detaljert og overordnet nivå
 • Data kan på en enkel måte eksporteres til Excel, og kan behandles videre som kalkulasjonsgrunnlag

Time / Stempling

 • Ansatte kan stemple seg inn og ut av ordren og samtidig gi meldinger til kundemottaker
 • Stempling på aktiviteter som rydding og ulike typer fravær
 • Riktig informasjon om forbrukt og fakturert tid
 • Øyeblikksbilde over bedriften, effektivitetsanalyse og andre rapporter er med på å gi ledelsen god oversikt

Rapporter

 • Mange standardrapporter og mulighet for å lage egendefinerte rapporter i systemet
 • Enkelt å hente ut ønsket data med forespørsel/analyse. Dette er et smart verktøy som gir anledning til å kombinere alle eksisterende begrep i ulike kombinasjoner. Man kan spørre på en bestemt forekomst, for eksempel en kundekonto, og få en oversikt over aktivitet over et bestemt tidsrom
 • Rapportene kan settes opp etter ønske, eksporteres til Excel og skrives ut eller videresendes som e-post. Det er gode rutiner for søking og filtrering på kjøretøy, kunder og ordrer med ulik status

Dokumentarkiv

 • Infoeasy Dokumentarkiv er en fleksibel modul som gjør det mulig å organisere dokumenter og bilder i Infoeasy
 • Dokumentarkivet gjør det enkelt å holde oversikt over dine dokumenter på alt fra avtaler knyttet til kunder, leverandører og ansatte til prosjektbeskrivelser og tegninger på dine prosjekter
 • Modulen kan også benyttes til å knytte dokumenter og bilder til kjøretøy, artikler og anleggsregister
 • Dokumentene kan hentes rett fra harddisken eller skannes direkte inn i Infoeasy. Kategorier kan opprettes etter behov