Lønn

Både Infoeasy og Autodata tilbyr lønnsystemer som er integrert med våre regnskapsmoduler.

Lønn Infoeasy

Infoeasy Lønn er et moderne lønnssystem med lav brukerterskel. Registreringsbildet er oversiktlig, og en kan simulere lønnsslippen med en gang lønnstransaksjonene er registrert og sende til mottaker på e-post. Det er muligheter for å ta ut flere faste lønnsrapporter, men en kan også gjøre forespørsler utfra egne valgte kriterier.
Infoeasy Lønn har støtte for elektronisk overføring og mottak av Skattekort og A-meldinger til Skatteetaten, samt elektronisk overføring av data for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) mot OTP-leverandører/forsikringsseslskaper.
Løsningen er fullintegrert med Infoeasy Regnskap og Infoeasy Time, men kan enkelt overføre og motta lønnstransaksjoner fra flere eksterne økonomi- og timesystemer. Hele Infoeasy Regnskap sin kontostreng støttes, med hovedbok, reskontro, prosjekt og andre dimensjoner. Systemet er derfor godt tilpasset bedrifter med time og prosjektregnskap.

Lønn Autodata

Et effektivt lønnssystem forenkler prosessene i virksomheten din.

Med Visma  Vivaldi Lønn kan du enkelt kjøre lønn, sende A-meldinger, hente skattekort og overføre data for OTP mot forsikringsselskaper eller andre leverandører av OTP. Enkel og automatisert rapportering til det offentlige. Full integrasjon til Altinn. Programmet støtter elektronisk filoverføring til bank i alle kjente formater. Det er enkelt å ta ut faste eller egendefinerte rapporter. Visma Vivaldi er et web-basert program med integrasjon til regnskapsprogrammet i Autodata. Dette betyr at alle lønnstransaksjoner blir automatisk bokført i Autodata. Programmet er alltid oppdatert i henhold til norske lover og regler.