Odense (9) 0.jpg

Movar IKS velger Plania

1 oktober 2018

Plania er valgt som leverandør av FDVU system til Movar IKS

MOVAR har ca.140 ansatte og omsetter årlig for ca. 250 millioner. En liten andel av selskapets virksomhet er knyttet til næring innenfor de områdene selskapet opererer. Selskapets er i en fase hvor det skal gjøres store investering for å møte befolkningsvekst og tilpasning til nye myndighetskrav.
Selskapets visjon er «Fremtidsrettede løsninger i samfunnet og miljøets tjeneste».

Våre verdier er åpen, tilgjengelig og troverdig. Selskapets styre og ledelse ønsker å legge til rette for å operasjonalisere selskapets visjon og verdier.

Dette krever blant at man har gode systemer for å utføre og dokumentere rutiner og vedlikehold.

Etter vår skjønnsmessige vurdering er Vitec Plania sitt system det mest brukervennlige og lettforståelige systemet av de tilbudte systemene. Plania har også levert best på tildelingskriteriet "Kvalitet"

 

Interessert i en demo av Plania

Ta kontakt for en uforpliktende demo av Plania FDVU

Frode Knudsen, Markedssjef

PLANIA

DIREKTE: +47 51 95 90 96 • MOBIL: +47 97 52 70 60

frode.knudsen@vitecsoftware.com

 

Stockholm (76) 2.jpg