Stavanger (5) 0.jpg
Tilgjengelig informasjon - Når du trenger det
Det skal være enkelt å ta ut den rette informasjonen når en virkelig trenger det. Og det på en enkel måte. Det kan Plania hjelpe med

Som byggeiere er det mange forpliktelser, og det blir større og større krav til dokumentasjon. Dette krever at man har god oversikt over eget FDV arbeid. Dessuten så er det store verdier en forvalter, og det kan fort bli kostbart dersom en ikke er flinke på FDV

Byggeiere skal ha orden og oversikt på store mengder dokumentasjon, samtidig som man skal ivareta byggets verdi og sikkerhet gjenomm fornuftig drift og vedlikehold av bygget. En skal også kunne dokumentere at alle rutiner er i henhold til lover og forskrifter. Ha kontroll på alle underleverandører, og følge opp alle garantier på tekniske installasjoner og utstyr. Dette kanskje også samtidig som en skal ivareta flere leietakere, enten det er interne avdelinger eller eksterne leietakere.

Med andre ord veldig mye informasjon å holde rede på, og ikke minst å svare for dersom det skulle bli nødvendig.

Vi kan gjennom våre produkter være det perfekte verktøyet til å ikke bare ivareta all den informasjonen , men også å få strukturert den på en fornuftig måte. Da blir det enklere og raskere å hente ut riktig informasjon ved behov. En kan også enkelt sette opp faste rapporter, slik at en etter eget behov til enhver tid er informert om status. Via våre produkter vil en få full kontroll på alle aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold, både utført av interne ressurser og eksterne ressurser. En vil også få full oversikt over egne eiendommer, bygg, arealer, tekniske anlegg, og komponenter.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?