Meldingshåndtering (service senter)

Det kommer mange henvendelser inn til en drift og vedlikeholdsavdeling. Våre produkter hjelper til med å automatisere håndtering av dette, samtidig som vi forenkler prosessen og kommunikasjonen mot innmeldere. Meldingshåndtering i Plania bidrar til en effektiv håndtering av alle henvendelser som kommer utenfra. Enten det er fra kunder, interne avdelinger, skoler, leverandører eller andre. Plania bidrar til at en effektivt kan prioritere oppgaver, og samtidig gi automatisk tilbakemelding til innmelder. På denne måten vil en være proaktiv i forhold til innmelder, samt at en får alt nedskrevet i sten og slipper en masse antagelser og unødvendige misforståelser mellom partene.

Innmelder logger seg da inn via Plania Web og registrerer oppdrag/oppgaver eller avvik. Dette kan være ansatte eller avdelingsledere som normalt sett ikke har noe med Plania å gjøre, men som kan rapportere eller bestille oppdrag. Disse brukerne vil alltid kunne se sine meldinger, status på meldingene, og historikk på det som er utført tidligere. De vil også få mailvarslinger ved status endringer på innmeldte saker, slik at Plania virker proaktiv i forhold til tilbakemeldinger til brukerne(kundene).

Hoveddelen av informasjonen er forhåndsutfylt så det er i hovedsak kun beskrivelse av oppdraget brukeren trenger å fylle ut.

Alle forespørsler havner i ett eget register for viderebehandling. Dette registeret kan enkelt sorteres ut på flere kriterier alt etter hvilke informasjon en er ute etter. For eksempel kan en filtrere ut på fag eller prioritet.

I Plania skal innmeldte forespørsler videre behandles av dedikert personell. Her bestemmes hvorvidt forespørselen skal utføres (lage arbeidsordre), planlegges senere, settes prioritet, kanselleres, videresendes til andre, sette ansvarlig osv. Dersom en melding skal registreres som arbeidsordre overføres den direkte, og en ny arbeidsordre med all informasjon fra melding opprettes. Med andre ord trenger man ikke registrere all informasjonen en gang til.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?