industry-6.jpg__1920x600_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg
Reservdeler er en veldig viktig brikke

Lager og Reservedeler

Uplanlagte stopp i produksjonen kan medføre store tap for produksjonsbedrifter, og et godt reservedelslager er en av flere viktig brikker for å forhindre dette sammen med godt vedlikehold. Da er det viktig å ha riktig deler på lager, og ikke minst vite hva som skal hvor. Her er det også store muligheter for besparelser for de som har flere fabrikker, og som har muligheten til å benytte deler på tvers av fabrikkene

På dette område kan Plania være til stor hjelp, og gir en oversikt over lager og forbruk. Modulen sørger også for at du ikke går tom for deler. Du kan legge inn en funksjon som sier at du aldri skal ha over eller under et visst antall deler på lager. Delene kan også knyttes til konkrete maskiner, slik at en enkelt kan få oversikt over hvilke maskiner som bruker hvilke deler. En kan naturligvis også registrere priser, leverandører(og alternative leverandører), leverandørens delenr, leveringstid, underkomponenter osv. Med andre ord alt som kan være med å bidra til at prosessene internt i bedriften går så smidig som mulig, samtidig som en gjør arbedshverdagen til hver enkelt lettere. Dette sammen med riktig informasjon og dokumentasjon vil forenkle hverdagen til utførende personell, samtidig som at dere vil bygge en god kunnskapsbase som nye ansatte kan dra nytte av som oppslagsverk i fremtiden.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?