Stavanger (7) 0.jpg
Enkelt og raskt igang

Areal og Tegning

Ved å improtere areal data direkte fra dwg tegning kommer du raskt opp og står, samtidigt som du fåren smart tegning med kobling til alle arealer.

Oversikt over alle arealer, tegninger og tilhørende informasjon kan være en utfordring for mange. Dette er også ganske levende informasjon, som igjen gjør det enda viktigere å holde informasjonen oppdatert slik at en til enhver tid har riktig informasjon tilgjengelig. Dette er også informasjon som forplanter seg videre i organisasjonen, eksempelvis leiekontrakter, renhold, drift og vedlikehold med mer. Feilinformasjon i denne grunndataen kan dermed fort få ubehagelige konsekvenser.

Plania EF er det verktøyet som håndterer dette på en enkel måte, og gir brukerne den kontrollen og oversikten de trenger. Denne modulen gir deg informasjon om hele eiendommen, ned til minste kvadratmeter. Hovedfunksjonene er arealberegning, illustrering av arealdisposisjoner, lagstyring og utskrift. Modulen er en grafisk overbygning i forhold til de moduler som kan relateres til tegninger i Autocad, og det er naturligvis kobling mellom rommene og tegningene. Dette gir et resultat hvor en enkelt kan ta ut rapporter på alle nivå, enten en ønsker å aggregere det opp på flere eiendommer eller ned på kun en etasje.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?