EdelPhoto-0558.jpg

Det skal lyse grønt

Plania bidrar til kontrollert og bærekraftig forvaltning av bygg og industrianlegg til det beste for driftere, eiere og brukere. Gjennom vårt egenutviklede produkt, som kontinuerlig forbedres i tett dialog med kundene, er vi et FDV-verktøy for små og store forvaltere. Vårt bidrag er mer lønnsom drift, bedre sikring av verdier, gode møteplasser– og et litt grønnere samfunn.

Vårt forvaltningsverktøy støtter rutiner som sikrer effektiv drift og vedlikeholdsprogram som forlenger levetiden til bygget eller anlegget. FDV-løsninger fra Plania er verdiøkende, både økonomisk og omdømmemessig.

Produktet er vårt grunnfjell som vi tilpasser hver enkel kundes arbeidsprosess og informasjonsflyt med konfigurering. Kombinasjonen gjennomprøvd standardprodukt og høy fleksibilitet gjør hverdagen enklere for drifterne.

Plania er markedsledende i Norge. Kundeporteføljen teller små og store virksomheter i offentlig og privat sektor. Våre løsninger benyttes av mer enn 10000 brukere i 10 land.  Selskapet ble etablert i 1986, samtidig med at forvaltning, drift og vedlikehold ble et eget fagområde. Tretti år senere ble Plania del av Vitec Software Group AB.

Kontakt oss

Ansatte

ingvar espeland_.jpg
Ingvar Espeland Daglig leder +47 51959080
frode knudsen_.jpg
Frode Knudsen Salg og markedssjef 51959096 97527060
linda vindseth_.jpg
Linda Vindseth Administrasjonssjef 51959092 40858611
Espen Sigmundstad Prosjektleder BIM 51959082
marcus lengfeld_.jpg
Marcus Lengfeld Prosjektleder 51959097 47487951
Asbjørn Vikane Prosjektleder 51959089 45853717
jarle osvik_.jpg
Jarle Osvik Prosjektleder 51959099 46768689
HeidiMarie Taksdal_.jpg
Heidi Marie Taksdal Prosjektleder 51959091
Adi Bojcic Prosjektleder Integrasjon 51959094
Tore Tonning_.jpg
Tore Tonning Prosjektleder 51959087
Lisa Myhren Supportansvarlig 51959084
line kaarhus_.jpg
Line Kaarhus Support & Product Manager 51959093