Fastighet_NO_narrow_38969282.jpg
Riktig dokumentasjon på riktig sted

Plania DF

FDV dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift

FDV dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. Med Plania DF forenkler du både innsamling og organisering av digital FDV dokumentasjon.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Forenkling av datainnsamlings prosessen

FDV dokumentasjon har lenge vært en utfordring i byggeprosjekter. Det er store mengder dokumentasjon som kommer fra flere forskjellige deltakere i prosjektet, som samtidig kommer inn i forskjellige faser av prosjektet. Disse faktorene er noen av utfordringe for byggherren, og er ofte en kilde til frustrasjon. Datainnsamlings prosessen blir ofte utsatt og kvaliteten på dokumentasjonen er svært variabel.

Plania DF er et verktøy som hjelper byggherren i denne prosessen. Det gir en enkel portal for deltakere å legge inn dokumentasjon på en brukervennlig måte, samtidig som det gir byggherren en god oversikt over hva som er lagt inn og hva som mangler. På den måten er det lettere å ha kontroll på leverandørene underveis.

Oversikt og kontroll på FDV dokumentasjon

Plania DF er et verktøy som forenkler prosessen ved å innhente og organisere all FDV dokumentasjon i nye byggeprosjekter eller rehabiliteringsprosjekter. Systemet er web basert og har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt som gir økt datakvalitet. Ved bruk av Plania DF får en samlet all dokumentasjon på samme plass basert på NS3451 bygningsdelstabellen. Dette bidrar til at en enkelt kan plassere dokumentasjonen der den hører hjemme også når bygget går over i driftsfasen.

dokument_pyramide.png__590x365_q85_crop_subsampling-2_upscale.png
skjermbilde_df.png

Tilgjengelighet

Plania DF er web basert og gir dermed enkel tilgang for alle leverandører. Alt de trenger er nett tilgang og en bruker i systemet for å kunne legge inn dokumentasjon. Leverandører får naturligvis kun tilgang til egne områder. All dokumentasjon registreres riktig i strukturen, samt at en styrer hvorvidt dokumentasjonen er nyttig for drift eller hvorvidt det er dokumentasjon som skal lagres i tilknytning til prosjektet. På denne måten slipper man å "drukne" drift med dokumentasjon som ikke er relevant for å drifte og vedlikeholde bygget.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.