Stavanger (1) 0.jpg
Lett tilgjengelig for alle

FDVU system for eiendomsforvaltere

Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder med Plania EF.

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på en plass, i ett enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt vil en raskt få full kontroll og oversikt på alle kontrakter. Plania EF hjelper brukeren med å huske viktige datorer, samt gi oversikter og rapporter som hjelper forvalteren til å være proaktive mot sine kunder. Via tegning har en suveren oversikt over egne arealer både visuelt og i listeform.Plania EF tolker AutoCad tegninger og leser dwg filen direkte inn i systemet. Dette åpner opp for mye funksjonalitet rundt selve tegningen, samtidig som en benytter ett standardisert format. Trekk ut de oversikter du trenger og aggreger informasjon fra rom, til bygg og til hele porteføljen.

Kundeportal

Plania EF gir kunden en web-portal hvor en kan hente ​egen kontraktsinformasjon, melde inn ønsker og feil, samt følge status på egne kontrakter og innmeldte saker. Dette har vist seg å være veldig effektivt i kunde – leverandør samarbeidet og øker serviceopplevelsen til egne kunder. Plania EF har også spesialtilpasset funksjonalitet rettet mot boligutleie, som er utviklet sammen med noen av de største boligutleierne i Norge.

Plania EF håndterer alle aspekter med utleie. Få full oversikt over alle kontrakter, kontroll på reguleringer, garantier og faktureringer på en smidig og effektiv måte.
Systemet ivaretar all dokumentasjon, slik at en enkelt kan hente frem nødvendig dokumentasjon i alle de forskjellige prosesser en forvalter er involvert i. Dersom en har behov for å sømløst integrere Drift og Vedlikeholdsaktivitetene kan en legge til Plania DV og få en komplett FDVU løsning. Disse to produktene fungere sømløst sammen, og konsoliderer prosesser innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?

plania_fdv.jpg__1200x436_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg