industry-6.jpg__1920x600_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg
Hvorfor velge Plania ?

Plania IV

Drift og Vedlikehold for Industri

Plania IV optimaliserer vedlikeholdsprosessen, reduserser antall uplanlagt produksjonsstans og gir en effektiv håndtering av delelageret. I tillegg reduserer Plania IV kapital bunnet i delelageret og behovet for kostbare hastebestillinger.

Be om en demonstrasjon

Ta kontakt for en uforpliktende presentasjon.

"Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden"

Aarbakke AS
Reidar tunheim / Service mananger

Oversikt, kontroll og sporbart

Plania IV gir komplett oversikt over aktiviteter og dokumentasjon, slik at en enkelt får oversikt over hva som blir gjort, når og av hvem. En vil også kunne skille mellom forskjellige type jobber, og naturligvis enkelt ta ut rapporter som benyttes for beslutningsstøtte rundt disse viktige områdene. Ved å aktivt bruke Plania IV vil en få full oversikt over all dokumentasjon og kostnader knyttet til anlegg, lager, maskiner og utstyr. Utførende personell får en mer strukturert hverdag, samtidig som de får en god bekreftelse på hvor de legger ned sin egen arbeidsinnsats.

Kontroll på reservedellageret

Kontroll på lager og reservedeler gir ytterligge besparelser, og ikke minst kontroll og oversikt over alle delene. Automatisert bestillingsforslag basert på angitt minimum lagerført antall forenkler lagerføringen og sikrer korrekt tilgang til den enkelte reservedel. Fremtidig behov foreslås basert på periodiske rutiner, slik at nødvendige deler er tilgjengelig for planlagte og periodiske oppgaver. Kombinasjonen automatisert bestillingsforslag og behovsanalyse for fremtidige jobber reduserer antall kostbare hastebestillinger, samtidig som du har full oversikt over alternative leverandører og hvilke deler som hører hjemme på hvilken maskin. Med Plania IV lager og reservedel unngås unødvendige bestillinger, lange stopp og en får redusert kapital bundet i reservedellageret.

skin_db.png
ny_melding8.png

Innrapportering av feil og avvik

Med Plania IV kan flere ressurser bistå maskinoperatørene ved utførelse av enkle rutiner, samtidig som de kan melde inn feil, avvik, ulyder osv.
Med varslingsmuligheter, både i systemet og varsling pr epost, får en umiddelbar tilgang til oppdatert informasjon. Tilgang via håndholdte enheter gjør det enkelt for teknisk personell å følge de definerte arbeidsprosesser, dokumentere arbeid utført og bidra til samhandling som effektiviserer vedlikeholdsoperasjonen. Plania IV er med andre ord systemet som hjelper deg å oppnå de besparelsene og den oversikten du er på jakt etter.

Snakk med en ekspert

Lurer du på noe?

Kontakt en Plania representant for mer informasjon om løsningen.

Gratis sjekkliste

Hva er lurt å tenke på ved en anskaffelse av system?