nortura_casestudy_01.png__798x390_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg
Nortura

Store besparelser med konsolidert vedlikeholdssystem

Gode synergier

For Nortura har det vært viktig å trekke synergier mellom de ulike fabrikkene og legge til rette for at ting blir gjort på samme måte i alle enheter, med felles kontrollpunkter, identiske rutiner og en målbar utvikling.

Dette handler ikke om overstyring, men om å ha oversikt og sørge for at vi er så samkjørte som overhodet mulig, sier Johannessen.

Historikk

Før 2007 benyttet Nortura seg av fem forskjellige vedlikeholdssystemer. Dette medførte store utfordringer med tanke på kostnadseffektivt vedlikehold. Situasjonsbildet tillot ikke en felles operasjon basert på felles systematikk og felles funksjoner som blant annet:

  • Standardiserte myndighetspålagte rutiner
  • Felles reservedelsregister
  • Kopiering av rutiner
  • Oppdatert leverandørregister
  • Standardiserte nøkkeltall

Hvorfor Plania?

Nortura valgte Plania fordi systemet er meget godt tilpasset konsernstrukturer. Andre viktige kriterier for valget var:

  • Brukervennlighet
  • Lett å tilpasse
  • Lett å lære opp personell
  • Funksjonalitet for å overføre beste praksis mellom fabrikkene
  • Automatisering av lager og innkjøp

Kort sagt systematikk som bidrar til å få kontroll på oppgavene", slår Johannessen fast.

Redusert forsikringspremie.

Myndigheter og forsikringsselskaper stiller gjennom lover, forskrifter og forsikringsavtaler krav til kontroller og dokumentasjon.

- Plania gir oss enkelt en svært god oversikt for status på dette. Gjennom Plania kan vi skaffe oss en fullstendig oversikt over status i hele Konsernet. Et av kravene er dokumentasjon innen området brann og brannsikkerhet. Her har vi tatt i bruk Plania Brannbok, sier Johannsen.

Ifølge Johannsen gjør Plania Brannbok at Nortura har full kontroll på all informasjon i forbindelse med brannsikring når det skal gjennomføres revisjoner, brannsyn o.l.

-Dette er en systematikk vi har fått gode tilbakemeldinger på, også fra forsikringsselskaper. I Nortura har vi valgt å ha dette åpent slik at forsikringsselskap i samarbeid med forsikringsansvarlig i Nortura til enhver tid kan sjekke status per fabrikk og for konsernet som helhet. Dokumentasjon på at vi gjennomfører kontroller og kan dokumentere dette på fabrikknivå gir oss også gode vilkår i form av redusert forsikringspremie, og det er en fin bonus, sier fagsjefen.

Innmelding av arbeidsordre

Nortura benytter også Plania Web for innmelding av arbeidsordre til Teknisk Avdeling. Denne kanalen er meget velegnet for mindre kritiske oppgaver og gir en effektiv kommunikasjon og oppfølging av denne type jobber. Videre gir det oss den nødvendige oversikten for å kunne prioritere og delegere oppgavene.

God relasjon

Magne Johannesen beskriver Plania som en solid leverandør og en viktig samarbeidspartner

Store besparelser

Magne Johannesen

Fagsjef Vedlikehold

Med Plania sikrer vi etterlevelse av Nortura sin vedlikehold-strategi og en standardisert vedlikeholds-operasjon på tvers av våre 35 fabrikker

Relatert innhold

Digital brannbok

Digitaliser eiendommens brannbok. 

Plania Digital Brannbok samler, deler og presenterer all dokumentasjon relatert til Brann på web.