skretting.jpg__798x390_q85_crop_subsampling-2_upscale.jpg
Skretting

Plania er veldig løsningsorienterte. Hvis vi har et problem eller utfordring, blir det tatt hånd om umiddelbart. Etter et møte så er det ordnet. Det synes jeg er unikt.

Vi har vært kunde av Plania i over 23 år – trenger jeg å si mer? Geir Bremnes smiler og lener seg tilbake i stolen. Han er teknisk leder i Skretting. Selskapet, etablert i 1899, har posisjon som verdensleder innen produksjon av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. De leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden.

Penger spart

Plania gir et særs viktig bidrag til effektivisering og optimalisering av vedlikeholdsavdelingen vår. Helt konkret betyr dette forutsigbarhet og penger spart. Vi har økt oppetiden på anlegget i de senere år og det hadde vi aldri klart uten vedlikeholdsprogrammet fra Plania, sier Bremnes. Bremnes sitt ansvar dreier seg om å sikre at fabrikken holder tilfredsstillende teknisk standard slik at man legger til rette for en mest mulig kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon, samt tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg til å sikre lokalt eierskap til større tekniske prosjekter som administreres fra sentralt hold har Bremnes ansvaret for å bidra til at divisjonens mål nås.

2000 enheter å holde styr på

Den store organisasjonen har samlet 2000 maskiner og komponenter som skal holdes rede for og som planmessig skal ha sitt vedlikehold. Det er mye å holde styr på?
- Ja, det er en stor utstyrspark som krever ulikt periodisk tilsyn og med bruk av Plania oppnår vi et forutsigbart vedlikehold som gjør oss i stand til å jobbe effektivt og kontrollert.

Dokumentasjon

Også dette med dokumentasjon er viktig, fortsetter han. - Tegninger, bilder, PDF`er og dokumenter blir loggført slik at det blir enkelt å hente fram igjen. Her har vi også mer enn 700 leverandører samlet i et leverandørregister med kontaktinformasjon og historikk. Det gjør det veldig enkelt for oss å orientere oss innenfor de ulike faggrupper som vi anvender i forbindelse med vedlikeholdsfunksjonen.

Kostnadsmodulen i Plania er knyttet opp mot vårt faktureringssystem, slik at vi får alle vedlikeholdskostnader direkte overført til Plania. Denne informasjonen anvendes til budsjettering og vedlikeholdsanalyser, sier Bremnes.

Mer samarbeidspartner enn leverandør 

Det finnes mange sofistikerte løsninger på markedet. Problemet er ofte at leverandørene blir så store og at vi ikke får mulighet til å påvirke, og at vi må forholde oss til relativt fastlåste moduler der de bestemmer fremdriften. Noe av det beste med Plania er at vi utvikler oss sammen. Vi har fått lov til å være med på å utvikle dem gjennom årene. Det oppleves mer som at vi samarbeider enn at de leverer, slår den tekniske lederen fast.

Skretting er en stor organisasjon, som tidvis har sett seg nødt for å bytte leverandører på mange andre områder. Vi er heller ikke gift med Plania, men de leverer hver gang. Det finnes derfor ingen grunn til å se seg om etter noe annet inntil det motsatte er bevist, sier Bremnes.

Bra responstid

Han framhever den raske responstiden som et av flere avgjørende suksesskriterium. De responderer og mobiliserer. Selv om de har vokst gjennom årene, framstår de likevel som en «liten organisasjon» som virkelig har tid til kundene sine – og der de ansatte tilegner seg spesifikk kunnskap om oss som kunde, vår bransje og våre behov. De er smidige og snur seg fort rundt – og så er de lokalt forankret. Jeg opplever Plania som en veldig åpen og ærlig leverandør. Vårt samarbeid er basert på gjensidig tillit. Plania er veldig løsningsorienterte. Hvis vi har et problem eller utfordring, blir det tatt hånd om umiddelbart. Etter et møte så er det ordnet. Det synes jeg er unikt.

Uunnværlige brukerseminarer

Den tekniske lederen setter også stor pris på de årlige brukerseminarene. Der treffer vi ikke rent få som har vært med i mange, mange år – det sier ikke rent lite om Plania. Seminarene har blitt en viktig arena, de er enormt verdifulle for oss. Der tilegner vi oss ny kunnskap og deler erfaringer fra andre. Plania er en lydhør leverandør. Seminarene er nemlig basert på innspill fra kundene, sier han. Så løsningene fra Plania er i aller høyeste grad brukertilpasset, legger han til.

Forbedret oppetid!

Geir Bremnes

Teknisk leder

Vi har vært kunde av Plania i over 23 år – trenger jeg å si mer?

Relatert innhold

Plania DF

FDV dokumentasjon fra byggeprosjekt til drift. FDV dokumentasjon i et byggeprosjekt kan by på mange utfordringer. 

Plania EF

FDVU system for eiendomsforvaltere. Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. 

Plania DV

FDVU system for drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold er en viktig faktor for å ivareta eiendomsverdien. Plania DV gir deg kontrollen på hvem som har gjort hva og når.