Oslo (31) 0.jpg
Digitale løsninger

Vi har utviklet og implementert mange ulike digitale løsninger. Nice-systemet har blant annet funksjonalitet for følgende:

  • Kunde- og partnerportaler på web
  • Web services for eksterne integrasjoner
  • «Pay-as-you-drive» løsning med månedlig oppdatering av kundescore og premie
  • «Usage-based insurance»
  • Nye muligheter initiert av «Internet of Things»
  • Automatiserte tjenester/roboter
  • Elektronisk kundekommunikasjon og digitale dokumenter
  • Nye betalingsløsninger