Oslo (27) 0.jpg

Forsikringsprodukter

Skadeforsikring og livsforsikring

Vi har lang erfaring med å utarbeide og implementere produkter innen motorforsikring, privatforsikring, næringslivsforsikring, landbruksforsikring, personforsikring, helseforsikring med mer.

Tabellbasert produktbygger

Nice-systemets tabellbaserte produktarkitektur håndterer alle risikobaserte forsikringsprodukter. Forsikringsselskapets produktansvarlige kan ved hjelp av tabeller bygge alle komponenter i et forsikringsprodukt.

Produktarkitekturen har integrert matrisefunksjonalitet som knytter sammen informasjonsfelter fra kunde og forsikring for tarifferings- og valideringsformål.