Workshop Maler EmProf

En stor del av meglerens hverdag består av å sende brev, det være seg salgsoppgaver, innhenting av kommunale avgifter, kontrakter etc. Det er derfor viktig å ha et godt brevmalsett, slik at din jobb som megler blir så enkel som mulig.

Emner

  • Lage nye brevmaler
  • Endring og utforming av brevmaler
  • Flettekoder i Word
  • Forståelse for makro-funksjonen i Word
  • Oppbygning av brevmalstruktur i EmProf
  • Automatiske brev
  • Brevadresser

Dette kurset er for tiden ikke satt opp. Kontakt oss for mer informasjon >>

 

Kontakt oss

Vil du lære mer om ON Broker?
Kontakt Elin Skogstad!

Tel: 47 36 73 60
E-post >>