Økonomi

Prosjektoppgjør EmProf

Dette kurset retter seg spesielt mot deg som jobber med prosjektoppgjør. Vi gjennomgår alt en oppgjørsmedarbeider har nytte av i forbindelse med prosjekter. Kurset tar for seg følgende:

Driftsregnskap

Dette kurset retter spesielt mot deg som fører driftsregnskap. Kurset tar sikte på å gi deg en effektivisering og forståelse seg for overordnede rutiner.

Oppgjør Videregående/Oppgjørsleder

Dette kurset retter seg spesielt mot deg som jobber som oppgjørsleder eller har en annen ledende funksjon for oppgjør. Kurset tar for seg følgende:

Oppgjør Grunnkurs

Oppgjørskurset er utarbeidet spesielt for oppgjørsmedarbeidere. Vi viser deg hvordan du foretar eiendomsoppgjør i EmProf.

 

Kontakt oss

Vil du lære mer om Meglersystemet?
Kontakt Alexander Berg!

Tel: 982 66 660
E-post >>

Oslo (16) 2.jpg

Prosjektoppgjør EmProf

Dette kurset retter seg spesielt mot deg som jobber med prosjektoppgjør. Vi gjennomgår alt en oppgjørsmedarbeider har nytte av i forbindelse med prosjekter. Kurset tar for seg følgende:

Emner

 • Tilpasse prislister
 • Koble hovedbok/bankkonto til prosjekter
 • Betalingsplan
 • Massekladding av vederlag
 • Masseutsendelse av e-post, SMS og brev
 • Tilpasning av brevmaler
 • Rapportering

Dette kurset er for tiden ikke satt oppKontakt oss for mer informasjon >>

Driftsregnskap

Dette kurset retter seg spesielt mot deg som fører driftsregnskap. Kurset tar sikte på å gi deg en effektivisering og forståelse for overordnede rutiner.

Emner

 • Årsavslutning
 • Føring av bilag
 • Post-mot-post avmerking
 • Posteringsjournaler
 • Oppbygning av rapporter
 • Kartoteksgjennomgang


Dette kurset er for tiden ikke satt oppKontakt oss for mer informasjon >>

Stockholm (13) 2.jpg
Espoo T (7318) 0.jpg

Oppgjør Videregående/Oppgjørsleder

Dette kurset retter seg spesielt mot deg som jobber som oppgjørsleder eller har en annen ledende funksjon for oppgjør. Kurset tar for seg følgende:

Emner

 • Oppsett av kontoer
 • Vederlagstyper
 • Regelverk
 • Automatisering av vederlag (prislister)
 • Avstemming av meglerregnskap
 • Rapporter
 • Oppretting av hjelpeoppdrag

Dette kurset er for tiden ikke satt oppKontakt oss for mer informasjon >>

Oppgjør Grunnkurs

Oppgjørskurset er utarbeidet spesielt for oppgjørsmedarbeidere. Vi viser deg hvordan du foretar eiendomsoppgjør i EmProf.

Emner:

 • Manuell innleggelse av vederlag
 • Føring av betalinger mot Midas Bank
 • Korrigeringer
 • Pro&Contra-beregninger
 • Avstemming underveis
 • Bokføring
 • Oppgjørsoppstilling m/timer

 Dette kurset er for tiden ikke satt oppKontakt oss for mer informasjon >>

Stockholm (74) 0.jpg