Oslo (13) 0.jpg

Meglersystemet

Meglersystemet er konstruert for å gjøre meglerens hverdag lettere. Vi har lyttet til kundenes ønsker, og søker kontinuerlig etter mer effektive måter å løse oppgavene på.

Meglersystemet er enkelt å bruke samtidig som det er veldig funksjonsrikt. Det har overføringsmoduler til alle de viktigste nettportaler, inkludert overføring til for eksempel egen web, i tillegg til overføring/kommunikasjon med et rikholdig utvalg av ulike 3. parts tjenesteleverandører.

Meglersystemet er det eneste verktøyet som inneholder fullverdige funksjoner for billedredigering, i tillegg til konvertering til/fra 35 ulike billedformater.

Det er også det eneste verktøyet med innebygget produksjonsverktøy for trykkvalitet PDF dokumenter for lynrask produksjon av annonser, prospekter m.m.

CRM

Meglersystemet er ansett som det verktøy med best utviklet CRM funksjonalitet. Det har en rekke unike funksjoner for kundeoppfølging og –kommunikasjon slik at man har full oversikt over kunder og leverandører.

Klientregnskap

Meglersystemet har innebygget klientregnskap.

Regnskapsintegrasjon

Meglersystemet har full toveis integrasjon mot fire ulike regnskapssystemer: Visma Business, Visma Global, Hårfagre og Mamut Business Software.

Vår integrasjonsmekanisme er basert på umiddelbar oppdatering på transaksjonsnivå. Dvs. at regnskapet oppdateres i samme sekund som brukeren merker en transaksjon for overføring.

Meglersystemet har også et eget vindu for oppgjørsavslutning, der brukeren kan se resultatet av alle føringer, før de overføres til regnskapet.

Dokumentarkiv

Meglersystemet leveres med et komplett digitalt dokumentarkiv og kan håndtere, lagre, gjenfinne og vise alle inn- og utgående dokumenter uansett format. Det er også støtte for drag and drop både for å arkivere eksterne dokumenter i Meglersystemet, og for å trekke dokumenter ut igjen.

Dokumentfletting går lynraskt, og Meglersystemet har svært kraftige og fleksible flettefunksjoner som sikrer at absolutt alle data som er lagret i databasen kan integreres i dokumentmalene.

Prosjektmodul (nybygg)

Meglersystemet leveres med en svært omfattende prosjektmodul som gjør det enkelt å håndtere prosjekter uansett antall enheter. Prosjektvinduet gir full oversikt over alle enheter og tilhørende kunder. Og ved hjelp av DM modulen kan informasjon sendes ut til alle impliserte på en enkel og effektiv måte.

Næringsmodul

Meglersystemet fungerer like bra til bolig- som til næringsmegling. Inkludert i standardlisensen er en integrert næringsmodul, utviklet i samarbeid med ledende næringsmeglere. Meglersystemet er markedsledende innenfor næringsmegling med over 25 installasjoner.

Billedredigering

Meglersystemet inkluderer alle de mest aktuelle billedbehandlings-funksjoner, slik at man slipper å forbehandle bilder i et eget program.

Alle bilder som lagres i systemet blir automatisk konvertert og skalert i henhold til det bildeformat og den størrelse som er spesifisert av bruker.
I tillegg kan man velge å lagre høyoppløselige bilder (ubehandlet), slik at man har optimal billedkvalitet til alle oppgaver, inkl. annonseproduksjon.

Kalenderfunksjon / Dagsplanlegger

Dagsplanen i Meglersystemet har en grafisk utforming, og gir et raskt og oversiktlig bilde av arbeidsdagen. Dagsplanen kan vise både ukes- og måneds-oversikter, i tillegg til at man kan se flere enkeltdager samtidig.

Man kan også se flere brukere samtidig (også for flere dager), så man kan sjekke hvilke gjøremål dine medarbeidere har på en gitt dag eller uke.

MS Makro

MS Makro er en revolusjonerende mekanisme som gir våre brukere mulighet til å automatisere gjentagende oppgaver i Meglersystemet. Med MS Makro kan ett enkelt tastetrykk generere både dokumenter, aktiviteter og posteringer, og i tillegg sende SMS og e-post til utvalgte mottakere.

SMS/MMS kommunikasjon

Meglersystemet har integrert SMS og MMS meldingstjeneste. SMS funksjonene dekker vanlige meldinger til enkeltmottakere og grupper, alarmfunksjon på aktiviteter, i tillegg til automatisk utsendelse av BudInfo til registrerte SMS Abonnenter.

Alle sendte meldinger lagres i mottakernes dokumentarkiv, og tjenesten støtter kvittering for mottak. Med MMS tjenesten kan man raskt sende ut miniprospekt med bilder til utvalgte interessenter, eller som en gratulasjonsmelding til fornøyde kjøpere.

Modulen har ingen lisenskostnad, men faktureres basert på faktisk bruk.

PDF Maskin

Dette er et fullverdig, digitalt produksjonsmiljø for trykkvalitet PDF dokumenter, så som annonser, nabovarsel, prospekter, visittkort m.m.

Ved hjelp av maler, og vår egenutviklede PDFServer, kan man produsere fiks ferdige annonser, prospekter og andre PDF dokumenter i trykkvalitet raskt og enkelt og resultatet blir perfekt hver gang!