Oslo (5) 0 A.jpg

Om oss

Vi er en betydelig aktør innen leveranser av saksbehandlingsverktøy til eiendomsmeglere. Våre løsninger og tjenester effektiviserer og forenkler hverdagen til eiendomsmeglere over hele landet. Uansett hvordan markedet ditt ser ut, kan vi tilby en rekke nyttige produkter og tjenester. I et marked i stadig endring jobber vi kontinuerlig med å tilby nye og tilpassede løsninger til våre kunder. Vi teller i dag 40 medarbeidere som jobber med programvareutvikling for eiendomsmegling.

Vitec leverer bransjespesifikk programvare og tjenester til norske og svenske eiendomsmeglere. Selskapet er notert på NASDAQ OMX børsen i Stockholm.

Vitec er den ledende leverandøren av programvare til norske eiendomsmeglere.

Uansett hvordan markedet ditt ser ut, kan vi i Vitec tilby en rekke nyttige produkter og tjenester. I et marked i stadig endring jobber vi kontinuerlig med å tilby nye og tilpassede løsninger til våre kunder.

Til våre norske kunder kan Vitec tilby to produktlinjer, henholdsvis EmProf og ON Broker eller MeglerSystemet. Dette er løsninger som over lang tid er utviklet i samarbeid med våre kunder og som pr. i dag benyttes av ca. 70 % av de norske eiendomsmeglerne.

Via Vitec It-Drift leverer vi også komplett IT-outsourcingstjeneste for våre kunder. Vitec IT-Drift er Microsoft Gold Certified Partner. Vitec IT-Drift har oppnådd sertifiseringen gjennom en grundig analyse av kompetanse, kvalitet og leveransedyktighet innen løsninger basert på Microsoft-teknologi.

Våre konsulenter tilbyr også rådgivende tjenester i forbindelse med salg og oppgjør av eiendommer.Tilsammen ivaretar selskapene hele verdikjeden i form av utvikling, salg, opplæring, support og drift av systemene.