Mal-bilder-Next-s4-tranaparent_longer.png

Next

Next er Vitec Meglers neste versjon meglersystem.

I en verden i konstant forandring med stadig økende tempo, brukermønster, nye lover og pressede marginer blir kravet til et forretningssystem stadig viktigere. Som systemleverandør kan Vitec Megler nå levere vår neste versjon meglersystem - Next. Systemet her en moderne, men trygg og fleksibel kjerne som støtter opp under mobile arbeidskrav, sanntids digital kommunikasjon, automasjon, prosessflyt og økt grad av selvbetjening.

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å kontakte oss.