Årsstämma 2022

Vitecs årsstämma har hållits den 26 april 2022 i Umeå.  

PROGRAMVAROR FÖR UNIKA BEHOV

Bygg och fastighet

Heltäckande affärssystem som stödjer processer för uthyrning,  försäljning, ekonomi, teknisk förvaltning, projektstyrning och mycket mer.

15_S.jpg

Energi

Avancerade prognossystem för elhandlare och beräknings- och kartsystem till nätägare av el- och fjärrvärmenät.

Fastighetsmäklare

Heltäckande verksamhetssystem som stödjer mäklaren genom hela processen och ger tillgång till all nödvändig dokumentation.

Finans och försäkring

Specifika programvaror för bland annat bolånekalkyler, företagslån och pensionsberäkningar. Samt verksamhetssystem för sakförsäkringsbolag.

Fordon och verkstad

Programvaror som stödjer processer för bland annat bilverkstäder och distribution av bildelar.

Kultur- och fritid

Heltäckande verksamhetssystem för att hantera besökare på kommunala anläggningar, från bokning och entré till aktiviteter på plats och utpassering.

Kyrklig verksamhet

Verksamhetssystem för församlingar och kyrkogårdsförvaltningar för bland annat bokningar av gudstjänster, gravplatsskötsel, diarieföring, tidredovisning, HR/lön- och ekonomi.

Läs- och skrivverktyg

Digitala läs- och skrivstödsverktyg som hjälper dyslektiker och andra med behov av att läsa och skriva. Verktygen ger stöd och öppnar dörrar till utbildning, jobb och livskvalitet.

Pyramid affärssystem

Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Pyramid är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål.

Pressmeddelanden

27 juni 2022

Vitec utökar sin lånefacilitet

17 juni 2022

Vitec förvärvar programvarubolaget Scanrate Financial Systems A/S

4 maj 2022

Vitec förvärvar finska programvarubolaget Hotellinx Systems Oy

Om Vitec

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 1 050 medarbetare och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Olle Backman, CEO

Vitec Software Group