Vitec (0664) 0.jpg

Investerare

Här hittar du våra finansiella rapporter, information om aktien och våra ägare, finansiell kalender, presentationer och annan finansiell data.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Pressmeddelanden

Här kan du läsa våra pressmeddelanden och ladda ner pressbilder från vår bildbank.

Finansiell information

Läs mer om våra finansiella mål och nyckeltal.

Finansiell kalender

Delårsrapporter

Jan-mar 2018 2018-04-23 ≈ 13:00
Jan-jun 2018

2018-07-12 ≈ 08:30

Jan-sept 2018

2018-10-18 ≈ 08:30

Bolagsstämmor

Årstämma för Vitec kommer att hållas måndagen den 23 april 2018 kl 17:30 i kulturhuset Väven i Umeå.

Här hittar du dokumentation och information från våra bolagsstämmor. 

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bildbank

I vår bildbank kan du hämta pressbilder och Vitec logotyp.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Om Vitec

Här kan du läsa om våra produkter, marknader, affärsmodell och tillväxtstrategi.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, COO Vitec