Vitec (0664) 0.jpg

Investerare

Vitec Software Group B

Change:

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Årsredovisning

Vitec_årsredovisning_2019_thumbnail.jpg

Pressmeddelanden

Här kan du läsa våra pressmeddelanden och ladda ner pressbilder från vår bildbank.

Finansiell kalender

2021-02-11 - Bokslutskommuniké 2020

2021-03-30 - Utdelning 0,33 kr, avstämningsdag 2021-03-25

2021-04-16 - Delårsrapport januari-mars

2021-04-28 - Årsstämma Vitec Software Group

2021-07-15 - Delårsrapport januari-juni

2021-10-14 - Delårsrapport januari-september

2022-02-11 - Bokslutskommuniké januari-december

Årsstämma 2020

Årsstämma i Vitec hölls den 23 juni 2020. 

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, COO Vitec