Vitec (0664) 0.jpg

Investerare

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Pressmeddelanden

Här kan du läsa våra pressmeddelanden och ladda ner pressbilder från vår bildbank.

Finansiell kalender

Delårsrapporter

Jan-jun 2019

2019-07-11 ≈ 08:30

Jan-sept 2019

2019-10-17 ≈ 08:30

Jan-dec 2019

2020-02-13 ≈ 08:30

Tampere (2).jpg

Finansiell information

Läs mer om våra finansiella mål och nyckeltal.

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, COO Vitec