Vitec (0664) 0.jpg

Information om Vitec och vår aktie

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Finansiell information

Våra finansiella mål och nyckeltal.

Årsstämma

Årsstämman hölls i Umeå den 25 april 2017.

Här hittar du dokumentation och webbsändning från årsstämman.

Finansiell kalender

Delårsrapporter

Jan-jun 2017 2017-07-13 ≈ 08:30
Jan-sep 2017 2017-10-20 ≈ 08:30
Jan-dec 2017 2018-02-14 ≈ 08:30
Jan-mar 2018 2018-04-25 ≈ 13:00
Jan-jun 2018 2018-07-12 ≈ 08:30

Aktien

Aktiehistorik, aktiekalkylator och annan information om vår aktie.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden och bildbank med pressbilder.

Oslo (12) 0.jpg

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Analytiker

Vitec följs löpande av
ABG Sundal Collier och Remium.

Om Vitec

Här kan du läsa mer om våra produkter och marknader, afftäsmodell, tillväxtstrategi och mycket mer.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, COO Vitec