AdobeStock_225086045_S.jpg
Investerare
Vitec Software Group B

Change:

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Finansiell kalender

2022-02-11
Bokslutskommuniké januari-december

2022-04-22
Delårsrapport januari-mars

2022-04-26
Årsstämma Vitec Software Group

2022-07-15
Delårsrapport januari-juni

2022-10-20
Delårsrapport januari-september

2023-02-01
Bokslutskommuniké januari-december

Utdelning

Avstämningsdag 2021-09-27
Utdelningsdag 2021-09-30

Avstämningsdag 2021-12-27
Utdelningsdag 2021-12-30

Stockholm (74) 0.jpg

Sammanfattning av perioden januari-september 2021

Nettoomsättning 1 150 Mkr (951) ökning 21 %

Repetitiva intäkter 975 Mkr (796) ökning 22 % varav organiskt 9 %

EBITA 327 Mkr (247) motsvarande en EBITA marginal om 28 % (26)

Rörelseresultat 213 Mkr (158) motsvarande en rörelsemarginal om 18 % (17)

Vinst per aktie före utspädning 4,55 kr (3,51)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 430 Mkr (375)

Pressmeddelanden

26 oktober 2021

Valberedning inför årsstämman 2022 i Vitec Software Group AB (publ)

14 oktober 2021

Vitec Software Group AB:s delårsrapport januari - september 2021

10 september 2021

Vitec förvärvar programvarubolaget Vabi i Nederländerna

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.


Investerarkontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, Investor Relations +46 76 942 85 97
Patrik Fransson, COO Vitec