AdobeStock_225086045_S.jpg
Investerare
Vitec Software Group B

Change:

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Finansiell kalender

2022-07-15
Delårsrapport januari-juni

2022-10-20
Delårsrapport januari-september

2023-02-01
Bokslutskommuniké januari-december

Utdelning

Avstämningsdag 2022-03-24
Utdelningsdag 2022-03-30

Avstämningsdag 2022-06-27
Utdelningsdag 2022-06-30

Avstämningsdag 2022-09-27
Utdelningsdag 2022-09-30

Avstämningsdag 2022-12-27
Utdelningsdag 2022-12-30

Avstämningsdag 2023-03-27
Utdelningsdag 2023-03-30

Stockholm (74) 0.jpg

Sammanfattning av perioden januari-mars 2022

Nettoomsättning 447 Mkr (373) ökning 20 %

Repetitiva intäkter 378 Mkr (313) ökning 21 % varav organiskt 8 %

EBITA 130 Mkr (96) ökning 36 %

EBITA marginal 29 % (26)

Rörelseresultat 83 Mkr (56) ökning 50 %

Rörelsemarginal 19 % (15)

Vinst per aktie före utspädning 1,76 kr (1,21)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 445 Mkr (310)

Förvärv av DocuBizz ApS

Pressmeddelanden

4 maj 2022

Vitec förvärvar finska programvarubolaget Hotellinx Systems Oy

26 april 2022

Kommuniké från Vitec Software Group AB årsstämma den 26 april 2022

22 april 2022

Vitec Software Group AB:s delårsrapport januari - mars 2022

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.


Investerarkontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, Investor Relations +46 76 942 85 97
Patrik Fransson, COO Vitec