AdobeStock_225086045_S.jpg
Investerare
Vitec Software Group B

Change:

Aktien

Se diagram över vår aktiehistorik, de största aktieägarna och annan information om vår aktie.

Rapporter

Här hittar du våra kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Finansiell kalender

2021-10-14 
Delårsrapport januari-september

2022-02-11 
Bokslutskommuniké januari-december

Utdelning

Avstämningsdag 2021-09-27
Utdelningsdag 2021-09-30

Avstämningsdag 2021-12-27
Utdelningsdag 2021-12-30

Stockholm (74) 0.jpg

Sammanfattning av perioden januari-juni 2021

Nettoomsättning 769 Mkr (630) ökning 22 %

Repetitiva intäkter 639 Mkr (519) ökning 23 % varav organiskt 8 %

EBITA 218 Mkr (161) motsvarande en EBITA marginal om 28 % (26)

Rörelseresultat 142 Mkr (97) motsvarande en rörelsemarginal om 18 % (15)

Vinst per aktie före utspädning 3,06 kr (2,19)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 340 Mkr (302)

Pressmeddelanden

10 september 2021

Vitec förvärvar programvarubolaget Vabi i Nederländerna

8 september 2021

Vitec gör tilläggsförvärv inom kyrklig verksamhet i Norge

31 augusti 2021

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Presentationer

Här hittar du presentationer och webbsändningar från våra kvartalsrapporter, aktiesparträffar, årsstämmor etc.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument.

Vårt IR-arbete

Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll.


Investerarkontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Patrik Fransson, Investor Relations +46 76 942 85 97
Patrik Fransson, COO Vitec