Aktiekurs

Aktier av serie B i Vitec är noterade på Nasdaq Stockholm. Aktien har kortnamnet VIT B och är en del av Large Cap segmentet.