Aktien

Vitec har emitterat två olika aktieserier och vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst. Den 31 augusti 2021 uppgick det totala antalet aktier i Vitec till 35 033 902  stycken, varav 3 050 000 stycken A-aktier och 31 983 902 B-aktier. A-aktierna är inte anslutna till någon handelsplats.

B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Aktien har kortnamn VIT B och ISIN-kod SE0007871363. En handelspost uppgår till 1 aktie.

Insiders

För att följa de senaste insidertransaktionerna i Vitec Software Group AB (publ), org.nr: 556258-4804 se Finansinspektionens insynssida.

Utdelningspolicy

Aktieägarna i Vitec har fått utdelning varje år sedan 2003. Vår målsättning är att utdelningen ska vara minst en tredjedel av resultat efter skatt. Det görs dock alltid en bedömning med hänsyn till bolagets finansiella ställning.

Likviditetsgaranti

Likviditetsgaranti säkerställer en specifik spread, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, samtidigt som likviditet tillförs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier på köp- och säljsidan. Genom att Vitec använder sig av en likviditetsgarant tas nuvarande och tillkommande aktieägares intressen till vara. Intresset för handeln i bolagets aktie ökar då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar. Detta leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget. Genom att vara likviditetsgarantikund hos ABG Sundal Collier får Vitec tillgång till ett brett nätverk av investerare genom bland annat småbolagsdagar och investerarträffar.