Aktien

Vitec har emitterat två olika aktieserier och vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst. Den 31 augusti 2021 uppgick det totala antalet aktier i Vitec till 35 046 163  stycken, varav 3 050 000 stycken A-aktier och 31 31 996 163 B-aktier. A-aktierna är inte anslutna till någon handelsplats.

B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Aktien har kortnamn VIT B och ISIN-kod SE0007871363. En handelspost uppgår till 1 aktie.

Insiders

För att följa de senaste insidertransaktionerna i Vitec Software Group AB (publ), org.nr: 556258-4804 se Finansinspektionens insynssida.

Utdelningspolicy

Aktieägarna i Vitec har fått utdelning varje år sedan 2003. Vår målsättning är att utdelningen ska vara minst en tredjedel av resultat efter skatt. Det görs dock alltid en bedömning med hänsyn till bolagets finansiella ställning.