arsstamma.jpg

Årsstämma 2018

Årstämma för Vitec kommer att hållas måndagen den 23 april 2018 klockan 17:30 i kulturhuset Väven i Umeå.

Kallelse

Kallelse till årsstämman.

Övriga dokument

Styrelsens förslag årsstämma 2018

Styrelsens motiverade yttrande om förvärv egna aktier 2018

Styrelsens yttrande om utdelningen 2018

Valberedningens förslag till Årsstämman 2018

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB (publ) - 2018

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande

Genom att anmäla dig till årsstämman godkänner du att Vitec sparar och använder dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Om du vid ett senare tillfälle vill att vi plockar bort dina uppgifter kontaktar du oss via mail info@vitec.se.

 

Vägbeskrivning

Här hittar du en vägbeskrivning till Väven.

På stämmodagen finns skyltar som visar dig till rätt ingång.