Arkiv stämmohandlingar

Årsstämma 2020

Webbsändning från årsstämma 2020
Protokoll
Bilagor protokoll 1-6 exklusive bilaga 2
Kallelse till årsstämma 2020 i Vitec Software Group AB
Fullmakt för av Vitec utsett ombud
Fullmakt för eget ombud
Revisors yttrande avseende riktlinjer för ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Valberedningens förslag om inrättande av valberedningen samt instruktion till valberedningen
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB (publ)
Villkor för konvertibler i Vitec Software Group AB (Publ)
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 20201 avseende nyteckning av aktier i Vitec Software Group AB (Publ)

Årsstämma 2019

Websändning från Årsstämma 2019
Protokoll och röstlängd
Kallelse till årsstämman
Styrelsens förslag årsstämma 2019
Styrelsens motiverade yttrande om förvärv egna aktier 2019
Styrelsens yttrande om utdelningen 2019
Valberedningens förslag till Årsstämman 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande avseende riktlinjer om ersättning

Årsstämma 2018

Webbsändning från Årsstämma 2018
Protokoll och röstlängd
Kallelse till årsstämman.
Styrelsens förslag årsstämma 2018
Styrelsens motiverade yttrande om förvärv egna aktier 2018
Styrelsens yttrande om utdelningen 2018
Valberedningens förslag till Årsstämman 2018
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande

Extra bolagssstämma 2017

Protokoll från extra bolagsstämma 2017
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till extra bolagsstämma 2017
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2017

Webbsändning från årsstämma 2017
Protokoll från årsstämma 2017 
Kallelse: Välkommen till Årsstämma 2017
Styrelsens yttrande om utdelningen 2017
Styrelsens förslag till årsstämman 2017
Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag om förvärv av egna aktier Valberedningens förslag till årsstämman 2017
Valberedningens motiverade yttrande
Revisors yttrande avseende riktlinjer ersättningar
Fullmaktsformulär

 Årsstämma 2016

Protokoll från årsstämma 2016
Kallelse
Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag om förvärv av egna aktier
Styrelsens yttrande om utdelningen
Valberedningens förslag till årsstämman
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Revisors yttrande avseende riktlinjer ersättningar

Årsstämma 2015

Protokoll från extra bolagsstämma 2015
Styrelsens förslag till beslut om split och ändring bolagsordning 2015-12
Förslag till ny bolagsordning
Protokoll från Årsstämma 2015
Revisors yttrande avseende riktlinjer ersättningar
Kallelse till årsstämma 2015
Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag om köp av egna aktier
Styrelsens förslag till årstämman 2015
Styrelsens yttrande om utdelningen 2015
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Årsstämma 2014

Protokoll från extra bolagsstämma 2014
Kallelse till extra bolagsstämma 2014
Styrelsens förslag till extra bolagsstämma 2014-11-03
Protokoll från årsstämma 2014
Revisors yttrande avseende riktlinjer ersättningar
Kallelse till årsstämma 2014
Valberedningens förslag till årsstämman 2014
Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag om köp av egna aktier
Styrelsens yttrande om utdelningen 2014
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Årsstämma 2013

Protokoll från årsstämma 2013
Kallelse till årsstämma 2013
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Årsstämma 2012

Protokoll från årsstämma 2012
Kallelse till årsstämma 2012
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Revisors yttrande avseende riktlinjer ersättningar
Protokoll från extra bolagsstämma 2012
Kallelse till extra bolagsstämma 2012

Årsstämma 2011

Protokoll från extra bolagsstämma 2011
Protokoll från årsstämma 2011
Kallelse till årsstämma 2011