Websändning årsstämma 2020

Åtgärder med hänsyn till coronaviruset

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Vitec följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma. Arrangemanget kommer att anpassas enligt följande:

  • Inregistrering sker först från klockan 17:00
  • Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas
  • Det kommer inte att hållas några anföranden på stämman
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks

Vidare, med anledning av covid-19 och myndigheternas rekommendationer och föreskrifter för att förhindra smitta, uppmanas aktieägare att starkt överväga att inte närvara vid stämman personligen, utan att deltaga genom ombud.

Vitec erbjuder att aktieägare kan delta med av Vitec utsett ombud. Fullmakt finns att hämta här eller genom att sända en e-post till kjell.hedstrom@vitecsoftware.com. Av fullmakten framgår hur aktieägare går tillväga för att utöva sin rösträtt.