Vitec (0664) 0.jpg
Årsstämma

Årsstämma 2021

Vitec Software Group AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 28 april 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Vitec fram till och med måndagen den 19 april 2021. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: AGM@vitecsoftware.com

Vanlig post: Frågor kan skickas till Vitec Software Group AB, ”Vitecs årsstämma 2021”, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå

Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.

Frågor från aktieägarna kommer att besvaras och publiceras senast fredagen den 23 april 2021.

Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.vitecsoftware.com och på bolagets huvudkontor, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Poströstning

Poströstning kan ske på två sätt:

  1. Med post. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, ”Vitecs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 27 april 2021. Länk till poströstningsformulär finns till höger.
  2. Genom elektronisk poströstning. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 27 april 2021. Länk till elektronisk poströstning finns till höger.

Läs kallelsen för mer detaljerad information.