Vitec (0664) 0.jpg
Årsstämma

Årsstämma 2021

Vitec Software Group AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin hölls årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

 

Dokument

Protokoll årsstämma 2021-04-28

Kallelse till årsstämma i Vitec Software Group AB  - Bilaga 3 

Ersättningsrapport 2020 - Bilaga 4

Fullmaktsformulär årsstämma Vitec Software Group AB

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 §

Valberedningens förslag om inrättande av valberedningen samt instruktion till valberedningen - Bilaga 5 

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Vitec Software Group AB

Villkor för konvertibler serie 2021-1 i Vitec Software Group AB - Bilaga 6

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2021-1 avseende nyteckning av aktier Vitec Software Group AB - Bilaga 7

Revisorsintyg