AdobeStock_410115591.jpeg
Årsstämma

Årsstämma 2022

Årsstämma i Vitec Software Group hölls den 26 april 2022, på Vävenscenen, Väven, Västra Strandgatan 8 i Umeå.

Aktieägare inbjöds att delta i stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Både aktieägare och andra erbjöds möjlighet att följa årsstämman via webbsänding.

Webbsändning