Stockholm (78) 0.jpg

Karriär

Står du inför ett nytt steg i din karriär? Hur vill du att det steget ska se ut?

Arbetsmarknaden bjuder på både bredd och djup. Det finns jobb inom både offentlig och privat sektor, på små och stora arbetsplatser och arbetsplatserna har alla olika karaktär och ledarskap.

Vitec är en koncern sprungen ur entreprenörskap och driv. Vi jobbar nära kunden med utveckling av såväl programvara som tjänster.  Avgörande för framgång är våra medarbetares förmåga att förstå och ibland förutsäga kundens behov.

Vitec är ingen stor koncern, även om tillväxttakten är hög. Det innebär att varje medarbetare syns och att möjligheterna till påverkan är stora! Vi ställer höga krav på våra medarbetare när det gäller kundfokus, ansvar, professionalism och engagemang.

Känns det här rätt för dig? Kommer du trivas i en miljö där närheten till marknaden känns och där varje medarbetare förutsätts dra sitt strå till stacken?

I så fall, välkommen in och titta på lediga tjänster hos oss!

För spontana ansökningar och intresseanmälan använder du formuläret till höger.

 

För övriga frågor kontaktar du:

Erik Jonsson, HR
erik.jonsson@vitec.se
+46 70 606 65 05

Lediga tjänster

Här ser du vilka lediga tjänster vi har just nu.

Intresseanmälan & spontanansökningar

Våra värderingar

Produkterna är vår grund

Branschspecifika verksamhetssystem.

Gör det enkelt

Enkla lösningar vinner i längden.

Öppenhet och förtroende

Samarbete och ansvar ger framgång.