Oslo (14) 0.jpg
Programvaror för kyrklig verksamhet
Vitec utvecklar programvaror till kyrklig verksamhet i Norden, med Finland, Norge och Sverige som huvudmarknader. I Sverige har vi två produktlinjer, Agrando och LJ System.

Agrando

Här kan du läsa mer om Agrando

Stockholm (69) 0.jpg

LJ System

Här kan du läsa mer om LJ System