EdelPhoto-0515.jpg

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer.

Kort om Vitec.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktpersoner och kontorsadresser.

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Vår affärsmodell bygger på repetitiva intäkter och vår tillväxt sker via förvärv av mogna programvarubolag.

Produkter och marknader

Vitec har verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om våra affärsområden i respektive land.

Marknadsposition

Vitec är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar programvaror till specifika branschers unika behov  Vertical Market Software.

Vår historia

Vitec grundadens 1985. Här berättar Lars Stenlund, VD, hur allting började. Du hittar också några viktiga milstolpar i vår historia.

Vår affärsidé

Att genom verksamhetskritiska egenutvecklade programvaror ge kunderna maximala förutsättningar att utveckla och säkra sin verksamhet.

Om Vitec

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer, vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 650 medarbetare runt om i Norden och omsatte 855 Mkr år 2017. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Lars Stenlund, CEO

Vitec Software Group +46 90 15 49 00
Lars_Stenlund_.png