Vitec (0515) 0.jpg

Om Vitec

Vitec är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar verksamhetskritiska programvaror för specifika branschers unika behov, Vertical Market Software.

Kort om Vitec.


Säte: Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Telefon 090-15 49 00.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktpersoner och kontorsadresser.

Produkter och marknader

Vitec har verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Här kan du läsa mer om våra affärsområden i respektive land.

Affärsmodell och tillväxtstrategi

Vår affärsmodell bygger på repetitiva intäkter och vår tillväxt sker via förvärv av mogna programvarubolag.

Marknadsposition

Vitec är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar programvaror till specifika branscher, Vertical Market Software.

Vår historia

Vitec grundadens 1985. Här berättar Lars Stenlund, VD, hur allting började. Du hittar också några viktiga milstolpar i vår historia.

Vår vision

Att vara ett tillväxtföretag i den mogna delen av programvarubranschen.

Vår affärsidé

Att genom verksamhetskritiska egenutvecklade programvaror ge kunderna maximala förutsättningar att utveckla och säkra sin verksamhet.

Vårt uppdrag

Att konsolidera och professionalisera vertikala segment inom programvaruindustrin.

Om Vitec

Vitec är ett nordiskt programvarubolag. Vi utvecklar verksamhetskritiska programvaror för specifika branschers unika behov - Vertical Market Software. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 500 medarbetare runt om i Norden och omsatte 675 Mkr år 2016. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Lars Stenlund, CEO

Vitec Software Group +46 90 15 49 00
Lars_Stenlund_.png