EdelPhoto-0580.jpg

Vår position på programvarumarknaden

Vitec vänder sig till vertikala marknader

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Det innebär att vårt erbjudande är anpassat för de unika behov och krav som företagen inom en specifik bransch har för att kunna hantera och utveckla sina affärsverksamheter.

Vitec erbjuder standardiserade produkter

Vi levererar standardiserade produkter för de olika branscherna. Det är kostnadseffektivt för våra kunder då de kan tillgodogöra sig utveckling och uppgraderingar som görs för hela branschen. På så sätt vill vi ge våra kunder maximala förutsättningar att utveckla och framtidssäkra sin verksamhet.

Vitec har en hög andel egen utveckling

Vi är specialister på de olika branschernas förutsättningar och behov. Vår organisationsstruktur innebär att våra medarbetare fokuserar på en specifik bransch. Genom sin mångåriga erfarenhet blir de experter inom sin nisch och förstår vilka funktioner kundgruppen  behöver för att hantera alla aspekter av sin verksamhet. Produktutveckling baserad på verklig kundnytta ger stödjande och hållbara programvaror över tid.

En position med höga inträdesbarriärer

Varje enskild vertikal ställer höga krav på specialisering. Det kräver stora investeringar för att etablera sig som ny aktör och ofta långa ledtider i produktutveckling. Samtidigt är de vertikala marknaderna relativt små och utbyteskostnaden för kunden är hög, vilket minskar möjligheterna att få avkastning på gjorda investeringar.

Inom varje vertikal finns det ofta några få mindre aktörer som specialiserat sig på branschunika programvaror. De mer generella programvarorna ger vanligtvis mindre kostnadseffektiva lösningar för den vertikala marknadens unika behov.

Vitec strävar alltid efter en marknadsledande position i de vertikaler vi väljer att gå in i, det ger viktiga skalfördelar som möjliggör en långsiktig lönsamhet.

 

 

Produkter och marknader

Här kan du läsa mer om våra produkter och marknader.