EdelPhoto-0580.jpg

Vår position på programvarumarknaden

Vitec vänder sig till vertikala marknader

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Det innebär att vårt erbjudande är anpassat för de unika behov och krav som företag inom en specifik bransch har för att de ska kunna hantera och utveckla sina affärsverksamheter.

Vitec erbjuder standardiserade produkter

Våra standardiserade produkter är kostnadseffektiva för våra kunder då de kan tillgodogöra sig utveckling och uppgradering som görs för hela branschen. På så sätt ger vi våra kunder maximala förutsättningar att utveckla och framtidssäkra sina verksamheter.

Vitec har en hög andel egen utveckling

Vi är specialister på olika branschers förutsättningar och behov. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas mångåriga erfarenhet och djupa kunskap om kundernas verksamhet skapar goda förutsättningar till utveckling och fortsatt innovation. Produktutveckling baserad på verklig kundnytta ger stödjande och hållbara programvaror över tid.

En position med höga inträdesbarriärer

Varje enskild vertikal ställer höga krav på specialisering. Det kräver stora investeringar för att etablera sig som ny aktör och ofta långa ledtider i produktutveckling. Samtidigt är de vertikala marknaderna relativt små och utbyteskostnaden för kunden är hög, vilket minskar möjligheten för en ny aktör att få avkastning på gjorda investeringar. Inom varje vertikal finns det ofta några få mindre aktörer som specialiserat sig på branschunika programvaror. De mer generella programvarorna ger vanligtvis mindre kostnadseffektiva lösningar för den vertikala marknadens unika behov. Vi strävar alltid efter en marknadsledande position i de vertikaler vi verkar inom, det ger skalfördelar som möjliggör en långsiktig lönsamhet.

 

 

Produkter och marknader

Här kan du läsa mer om våra produkter och marknader.